فرکانس متر دیجیتال آتبین


فرکانس متر آتبین


” سه سال خدمات پس از فروش رایگان و ده سال خدمات “

توضیحات فرکانس متر
اندازه گیری و نمایش فرکانس خط در محدوده ۲۰Hz تا ۹۹٫۹Hz از قابلیت های این دستگاه می باشد.
      • قابلیت اندازه گیری فرکانس ورودی مجزا از برق تغذیه دستگاه

      • قابلیت اندازه گیری فرکانس ورودی با دامنه کمتر از ۱۰۰ ولت