فرکانس مترآتبین AF-DFH


فرکانس متر تکفاز آتبین” سه سال خدمات پس از فروش رایگان و ده سال خدمات “

 فرکانس متر آتبین
اندازه گیری و نمایش فرکانس خط در محدوده ۲۰Hz تا ۹۹٫۹Hz  از قابلیت های این دستگاه می باشد.
  • قابلیت اندازه گیری فرکانس ورودی مجزا از برق تغذیه دستگاه

  • قابلیت اندازه گیری فرکانس ورودی با دامنه کمتر از ۱۰۰ ولت