تایمر تبن آنالوگ 169


برق و صنعت آدینه برترین ارائه دهنده تایمر های انالوگ تبن 169 در ایران می باشد.
تایمر 24 ساعته (ساعت فرمان) آنالوگ صفحه بزرگ theben SYN-169S


یک کاناله (بدون ذخیره) ، دارای عقربه نشان دادن ساعت ، دارای پله 15 دقیقه ای ، تبن ، ساخت آلمان میباشد .


 

لطفا

پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل نظر

نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع

شوید.