تایمر های تبن theben

برق و صنعت آدینه تامین کننده

تایمر های تبن theben

در ایران می باشد.تایمرهای تبن در کدهای زیر :1-تایمر پریز دار تبن باک 0262- تایمر ریلی و دارای ذخیره تبن با کد

1893

-تایمر ریلی و دیجیتال تبن دارای خروجی رله با کد 6014-تایمر ریلی و دیجیتال تبن دارای دو خروجی با کد 602

انواع تایمر های تبن :

189 تایمر تابلویی ذخیره دار تبن : • Analogue time switch
 • 1 channel
 • With power reserve (NiMH rechargeable battery)
 • Quartz controlled
 • Daily program
 • 96 switching segments
 • Shortest switching time: 15 minutes
 • Clock hands for time display
 • Switching preselection
 • Permanent ON/OFF switch
 • Switching status display
 • Simple summer/winter time correction
 • Time can be changed clockwise or anti-clockwise

 18.jpg

181 تایمر ریلی ذخیره دار تبن : • Analogue time switch
 • 1 channel
 • Daily program
 • With power reserve (NiMH rechargeable battery)
 • 96 switching segments
 • Quartz controlled
 • Shortest switching time: 15 minutes
 • Clock hands for time display and in addition 12/24 hour recognition
 • Simple summer/winter time correction
 • Time can be changed clockwise or anti-clockwise
 • DuoFix spring terminals
 • For 2 conductors each
 • Wire or strand (with or without wire end sleeve)
 • Wire diameter: 0.5 - 2.5 mm²
 • Button  for releasing plug-in connection
 • Switching  preselection
 • Manual switch with 3 positions : Continuous ON/AUTO/continuous OFF
 • Switching status display

  19.jpg
 

169 تایمر تابلویی بدون ذخیره تبن : • Analogue time switch
 • 1 channel
 • Without power reserve
 • Synchronised with mains
 • Daily program
 • 96 switching segments
 • Shortest switching time: 15 minutes
 • Clock hands for time display
 • Switching preselection
 • Permanent ON/OFF switch
 • Switching status display
 • Simple summer/winter time correction
 • Time can be changed clockwise or anti-clock
  20.jpg

601 تایمر دیجیتال تبن :


  21.jpg


026 تایمر پریز دار تبن:

 • Analogue plug-in timer
 • 1 channel
 • Daily program
 • 96 switching segments
 • Shortest switching time: 15 minutes
 • Without power reserve
 • Synchronised with mains
 • Use with earthed sockets
 • Switching preselection
 • Switching status display
 22.jpg23.jpg
 

تایمر

24 ساعته -ساعت فرمان

تبن

theben

آلمان


فروش

ساعت فرمان

(

تایمر 24 ساعته

) شرکت

تبن

(

theben

)

آلمان


این تایمر دارای 72 ساعت ذخیره در صورت قطع برق می باشد.
مشخصات فنی مدل موجود SUL 189 S به شرح زیر می باشد.
SUL 189 s
Description
Analogue time switch
1 channel
With power reserve (NiMH rechargeable battery)
Quartz controlled
Daily program
96 switching segments
Shortest switching time: 15 minutes

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:


لطفا
پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل نظر
نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.