ترموستات تابلویی ریلی سقفی

ترموستات تابلویی ریلی سقفی

از بهترین محصولات برق و صنعت آدینه می باشد.

انواع ترموستات

:


1_

ترموستات تابلویی

در

مارک

های :

اتونیکس

/

اتبین

/

شیراز

/

دلتا

/

ارمنین پیام

/

پویش

/

ساموان

/

ساموارد چین


2_

ترموستات ریلی

داخل تابلو در مارک های :

فیندر

/

رز المان

/

فندیس ایتالیا

/

GE چین


3_

ترموستات دنباله

دار در رنج های مختلف با مارک های

ایتالیا

/

تکبان


4-

ترموستات مرغداری


5_

ترموستات سقفی

با

مارک های

HONEYWELL

/

تکبانمعرفی

ترموستات

و

ترمومتر

های شیراز:

ترمومتر

ها در سه سایز 96×96 _ 72×72  _ 48×48 موجود میباشد .
ورودی انواع

ترموکوبل

K /J /RTD
تصحیح خطای منحنی

ترموکوبل

و پایداری در شرایط مختلف محیطی .

ترموستات

های شیراز دارای سه سایز استاندارد میباشد و به دو صورت

انالوگ

و

دیجیتال

تولید میشو د که بسته به نوع استفاده و کارایی در انواع کارخانجات جهت کنترل دما و بخش حفاظتی مورد استفاده قرار میگیرد .
منوی ساده و تنظیمات راحت
ورودی انواع

ترموکوبل

K/ J/RTD
قابلیت تنظیم فاصله حرارتی تا 40 درجه زیر نقطه تنظیم

خروجی رله


نوع کنترل

OFF_ON

حفظ اطلاعات

در صورت

قطع برق

.

ترموستات

و

ترمومتر

های_دیجیتال و

عقربه

ای از رنج 0 الی 1600 درجه سانتی گراد فرمان دریافتی را از

سنسور های حرارتی

توسط

جریان الکتریکی

به یک

رله مینیاتوری

منتقل و سبب قطع و وصل جریان می شوند که دارای درجات متعدد ومتفاوت بنا به در خواست مشتری می باشند .

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:


لطفا
پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل نظر
نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.