اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۷۲۸۹۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۷۲۵۷۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۴۷۹۰۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۲۶۹۸۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۷۲۸۹۳ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۵۷۵۱۶۲۰ ۰۰۹۸
۹۱۲۵۳۹۱۲۸۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران - ،
لاله زار جنوبی،کوچه تئاطر دهقان - پاساژ110 - پلاک 63

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه برق و صنعت آدینه (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • برق و صنعت آدینه
  • آدرس:
  • لاله زار جنوبی،کوچه تئاطر دهقان - پاساژ110 - پلاک 63

  • :
  • ۳۳۹۷۲۸۹۳ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۷۲۵۷۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۴۷۹۰۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۲۶۹۸۵ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۳۹۷۲۸۹۳ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای صفاری
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۷۲۵۷۷
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۷۲۸۹۳
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۵۷۵۱۶۲۰

آدرس

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر جدید

مشخصات

  • :
  • دفتر جدید
  • آدرس:
  • آدرس دفتر جدید

    آدرس

    دفتر نمایندگی/شعبه دفتر جدید

    مشخصات

     • :
     • دفتر جدید
     • آدرس:
     • آدرس دفتر جدید

       آدرس