اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۷۲۸۹۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۷۲۵۷۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۴۷۹۰۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۲۶۹۸۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۷۲۸۹۳ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۵۷۵۱۶۲۰ ۰۰۹۸
۹۱۲۵۳۹۱۲۸۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران - ،
لاله زار جنوبی،کوچه تئاطر دهقان - پاساژ110 - پلاک 63

برق و صنعت آدینه 33972577

تلفن

  • ۳۳۹۷۲۸۹۳ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۷۲۵۷۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۴۷۹۰۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۲۶۹۸۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۹۷۲۸۹۳ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۵۷۵۱۶۲۰ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۵۳۹۱۲۸۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران - ،
  لاله زار جنوبی،کوچه تئاطر دهقان - پاساژ110 - پلاک 63